Op reserveringen gemaakt via ons website is de garantieregeling van de
Stichting Garantiefonds Reisgelden, mede van toepassing.

De voorwaarden van zowel SGR als Calamiteitenfonds liggen ter inzage op
hun kantoor aan de Admiraliteitskade 40 te (3063 ED) Rotterdam.
Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te
Rotterdam alsmede bij de Kamer vanKoophandel te Rotterdam en worden door
deze Stichtingen kosteloos op uw verzoek onverwijld toegezonden.

De Garantie regeling is te vinden op SGR Garantie Regeling.


Definitief boeken betekent dat u kennis genomen hebt van en akkoord gaat met de ANVR Reis- en
Boekingsvoorwaarden, alle overige voorwaarden, waaronder de vervoersvoorwaarden van de
luchtvaartmaatschappij(en), alsmede de voorwaarden van SGR en Calamiteitenfonds.